Ambulante Ondersteuning Volwassenen

ABA Ambulante Ondersteuning -Volwassenen

In 2010, voerden we een onderzoek uit over het gebruik van de ABA methodes voor volwassenen. We kwamen tot de conclusie, dat een groot deel van het onderzoek werd gedaan in de jaren zeventig, maar dat er nauwelijks onderzoek is gedaan in de vorige en huidige eeuw. Het was moeilijk te achterhalen hoeveel volwassenen met de Autisme Spectrum Stoornis (ASS) hulp nodig hadden, omdat de instellingen niet wisten hoeveel volwassenen er waren met ASS.

Aspire-ABA Center Europe (ACE) zorgt ervoor dat volwassenen worden geholpen die onze hulp nodig hebben. Aspire-ABA Center Europe is een van de eerste instellingen in Nederland, die ook volwassenen helpt door middel van Applied Behavior Analysis (ABA). Onze specialisten zijn professioneel getraind in het voorkomen en de-escalatie van agressief gedrag, maar ook hebben onze ABA specialisten ervaring in het werken met volwassenen. Volwassenen die gediagnosticeerd zijn met Autisme Spectrum Stoornis, het syndroom van Down, een verstandelijke beperking en ADHD kunnen bij ons terecht voor begeleiding.

Vaak wordt de diagnose gegeven als kind, maar soms pas op latere leeftijd. Dit kan soms moeilijke situaties geven, omdat opeens het leven van de individu verandert. In onze thuisbehandeling van de volwassene, richten we ons op verschillende doelen.

DOELEN:

  • Verminderen van probleemgedragingen, zoals agressieve gedragingen, niet luisteren, zelf stimulatie, boosheid aanvallen
  • Leren en helpen van volwassenen om zoveel mogelijk onafhankelijk te leven (zelfredzaamheid; hygiëne vaardigheden; huishoudelijke taken verrichten)
  • Leeftijd specifieke vaardigheden aanleren voor thuis, op het werk en in de samenleving
  • Onafhankelijke keuzes te maken, functioneel communiceren
  • Ouder/verzorger trainen in de ABA strategieën.

Effectieve ABA sessies for ASS zijn altijd gespecificeerd voor het individu. Een ervaren gedragsdeskundige (BCBA oftewel Behavior Analyst) maakt het behandelplan specifiek voor de cliënt, gebaseerd op de cliënt zijn vaardigheden, behoeften, interesses, voorkeuren en de familie situatie. Wegens deze redenen, zal een ABA programma voor 1 cliënt er altijd anders uitzien dan de andere cliënt.

ABA

Hetgeen veel ABA programma’s gemeen hebben, is het volgende:

 • Een ervaren en getrainde Behavior Analyst (gedragsdeskundige) maakt het behandelplan en zorgt er ook voor dat het juist wordt uitgevoerd door de Behavior Technician
 • De Behavior Analyst (BCBA) maakt de doelen vanuit een gedetailleerd assessment, waarbij de client zijn vaardigheden en voorkeuren worden getoetst
 • Behandeldoelen zijn gebaseerd op de leeftijd van de cliënt en verschillende gebieden kunnen worden behandeld zoals communicatie, zelfredzaamheid, spel en sociale vaardigheden, motorische ontwikkeling en vaardigheden buiten in de omgeving
 • De doelen zijn gericht op vaardigheden die de cliënt nodig heeft om zoveel mogelijk onafhankelijk en succesvol te zijn in een korte tijd maar ook op de lange termijn
 • Om een vaardigheid te leren, worden instructieplannen gemaakt waarbij kleine stapjes worden uitgeschreven. Dit kan betrekking hebben op simpele vaardigheden, zoals het imiteren van 2 letters, als ook complexe vaardigheden, zoals een gesprek voeren.
 • Er is voortdurend een objectieve meting van de cliënt’ zijn/haar vooruitgang
 • De Behavior Analyst analyseert voortdurend vooruitgang van de cliënt en gebruikt dit om mogelijk procedures en doelen aan te passen
 • De Behavior Analyst communiceert regelmatig met familieleden en Behavior Technicians om vooruitgang te bespreken en aanpassingen te maken.