Ambulante Ondersteuning

ABA Ambulante Ondersteuning -Jeugd

ABA Ambulante Ondersteuning -Jeugd

Aspire-ABA Center Europe biedt Ambulante ondersteuning jeugd in de thuissituatie, aan kinderen & volwassenen met ontwikkelingsstoornissen, gedragsproblematiek, Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en ADHD.

Veel onderzoek heeft laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen met ASS intensieve ABA krijgen op jonge leeftijd (hoe eerder hoe beter), waardoor het de kans vergroot om op latere leeftijd zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. ABA is de best bewezen methode op het gebied van de behandeling van ASS in tal van gedragingen. Over de hele wereld wordt ABA gebruikt, door talloze gezinnen. ABA is een positieve behandelmethode die al tientallen jaren wordt gebruikt. In Nederland is het de laatste jaren steeds meer in opmars en worden steeds meer gezinnen bekend met de behandelmethode.

De doelstellingen binnen ABA zijn bijvoorbeeld:

 • Verminderen van uitdagend gedrag, zoals driftbuien, agressief gedrag, repetitief gedrag
 • Vermeerderen van luistervaardigheden
 • Vermeerderen van communicatie (ook bij non-verbale kinderen)
 • Vermeerderen van sociale vaardigheden
 • Vermeerderen van grove en fijne motoriek
 • Vermeerderen van spel vaardigheden
 • Vermeerderen van communicatie
 • Vermeerderen van zelfredzaamheid: aankleden, tandenpoetsen, eten, drinken, douchen, veilig gedrag op straat etc.

In de thuisbehandeling staat centraal, het leren, begeleiden en ondersteunen van kinderen en volwassen cliënten, om het hoogste niveau van zelfredzaamheid te kunnen bereiken.

Ouders/verzorgers worden altijd in de begeleiding betrokken. Hoe meer de ouders/verzorgers worden getraind in ABA, hoe meer kans de cliënt heeft om zich te ontwikkelen. Voor meer informatie over de behandeling, lees ook:”voorbeeld sessie”.

ABA

Effectieve ABA sessies for ASS zijn altijd gespecificeerd voor het individu. Een ervaren gedragsdeskundige (BCBA oftewel Behavior Analyst) maakt het behandelplan specifiek voor het kind, gebaseerd op de client zijn vaardigheden, behoeften, interesses, voorkeuren en de familie situatie. Wegens deze redenen, zal een ABA programma voor 1 client er altijd anders uitzien dan het andere kind.
Hetgeen veel ABA programma’s gemeen hebben, is het volgende:

 • Een ervaren en getrainde Behavior Analyst (gedragsdeskundige) maakt het behandelplan, maar zorgt er ook voor dat het juist wordt uitgevoerd door de Behavior Therapist
 • De Behavior Analyst (BCBA) maakt de doelen vanuit een gedetailleerd assessment, waarbij de cliënt zijn vaardigheden en voorkeuren worden getoetst
 • Behandeldoelen zijn gebaseerd op de leeftijd van de cliënt en verschillende gebieden kunnen worden behandeld, zoals communicatie, zelfredzaamheid, spel en sociale vaardigheden, motorische ontwikkeling en vaardigheden buiten in de omgeving
 • De doelen zijn gericht op vaardigheden die de cliënt nodig heeft om zoveel mogelijk onafhankelijk en succesvol te zijn in een korte tijd maar ook op de lange termijn
 • Om een vaardigheid te leren worden instructieplannen gemaakt waarbij kleine stapjes worden uitgeschreven. Dit kan betrekking hebben op simpele vaardigheden, zoals het imiteren van 2 letters, en ook complexe vaardigheden, zoals een gesprek voeren.
 • Er is voortdurend een objectieve meting van de cliënt’ zijn/haar vooruitgang
 • De Behavior Analyst analyseert voortdurend vooruitgang van de cliënt en gebruikt dit om mogelijk procedures en doelen aan te passen
 • De Behavior Analyst communiceert regelmatig met familieleden en Behavior Technicians om vooruitgang te bespreken, data te analyseren en aanpassingen te maken.