Assessment

Functional Behavior Assessment (FBA)

Voordat behandeling start bij cliënten, wordt er een Functional Behavior Assessment (FBA) of intake gedaan door Aspire-ABA Center Europe (ACE). Het doel is om probleemgedragingen in kaart te brengen en het tekort aan vaardigheden.

Een assessor doet het assessment. Vaak neemt dit maximaal 6-15 uur in beslag. Verschillende testen worden gedaan, zoals de ABLLS, SIB-R, VB-MAPP, ABLLS, Vineland, FAST, MAT, en Essentials For Living. Verder kunnen thuisobservaties, school of werkobservaties worden gedaan en daarnaast interviews met de familieleden of andere betrokkenen. Relevante rapporten en literatuur wordt doorgenomen (educatieve, medische, en psychologische), en het assessmentrapport wordt geschreven met de behandeldoelen. Hieronder is een overzicht van alle stappen.

ACTIVITEIT UITLEG

ACTIVITEIT UITLEG
Eerste contact Intaker neemt contact op met de familie voor de afspraken
Verslagen doornemen IEP, IPP, psychologische evaluatie, Logopedie / Ergotherapie / fysiotherapie verslagen, voormalig intake rapport etc.
Cliënt/Ouder Interview Ouders en Intaker bespreken en ondertekenen de formulieren voor toestemming voor de intake en de ABA behandeling. Vragen worden gesteld, en besproken worden de redenen voor de verwijzing van de client en cliënt zijn achtergrond
Cliënt Observatie en Data verzameling Functionele gedrags- of vaardigheden assessment: Antecedent (wat gaat vooraf), Behavior (gedrag) en Consequence (consequentie) observaties; Preference assessment (voorkeuren); MAS; FAST; EFL; SIB-R; ADOS; VB-MAPP; ABLLS; Vineland etc.
Programma Ontwikkeling & Schrijven van Rapport Dit omvat een Behavior Intervention Plan (BIP, Gedrag Interventie Plan) om de tekorten of excessen in gedrag aan te pakken.

Het assessmentrapport zal ook het volgende behandelen:

  • Medische geschiedenis
  • Familie geschiedenis omtrent medische en gedragsproblemen
  • Huidige medische aandoeningen
  • Aanwezigheid of afwezigheid van allergieën (geneesmiddelen, voeding)
  • Risico-analyse voor gedragsproblemen, zoals bijten, driftbuien, schoppen en krabben
  • Hulpverlening dat eerder is gebruikt
  • Mogelijke verwijzingen voor extra services

Zodra het assessmentrapport is voltooid, wordt het naar de familie gestuurd. Het hele proces vanaf het eerste contact tot het voltooien van het assessment process duurt 1-4 weken.

Aspire-ABA Center Europe neemt ook de ADOS en SIB-R af, waarmee we de cliënt diagnostiseren.