Autisme en relaties

Autisme en relaties

Natuurlijk zijn er ook andere relaties in het leven, waarvan enkele zelfs belangrijker dan de liefde. Autisme begeleiding op school is bijvoorbeeld niet altijd aanwezig, dus relaties op school ontwikkelen zich niet altijd tot vriendschappen. Ook de volwassene met autisme heeft over het algemeen weinig vrienden, maar die vriendschappen kunnen een geweldige diepte hebben en echt een leven lang duren.

Eenvoudige vriendschappen zijn eigenlijk tijdelijke relaties die we hebben om een probleem op te lossen of het uit de weg te gaan. Relaties met buren zijn gebaseerd op het probleem van gedeelde ruimtes en de overlast die daaruit voort kan komen, bijvoorbeeld.

De autist heeft juist moeite dit soort relaties te begrijpen. Waarom komt mijn buurman vragen de tv zachter te zetten tijdens mijn wekelijkse lievelingsprogramma?

Begeleiders kunnen daarbij een rol spelen, het probleem uitleggen aan de buurman en vragen om geduld en begrip. Helaas zal dat niet altijd werken!

Vertel uw verhaal