Autisme en werk

Autisme en werk

De autist is een specialist bij uitstek. Hij of zij zal zich volledig en compleet specialiseren op een mogelijk erg kleine niche. Daardoor ontstaat een uniek plekje binnen de werkplek waar de autist perfect in past, maar die voor anderen helemaal niet duidelijk hoeft te zijn.

Statistieken zijn een goed voorbeeld. Het geheugen van een autist is zo goed als fotografisch, maar op een beperkt gebied. Er zijn verhalen bekend over chirurgen en andere artsen, specialisten op een beperkt gebied, die daarin dan ook geweldig werk verrichten.

De werkgever moet zich heel erg bewust zijn van de beperkingen en de sociaal emotionele problemen die een dergelijk specialisme met zich meebrengt. Al tijdens de studie moet een arts in opleiding met autisme speciale aandacht krijgen. Begeleiding is in de beroepswereld zelfs belangrijker dan in de sociale omgang. Vooral in medische beroepen, en op andere gebieden van het sociale leven, kan de relatie met de begeleider de sleutel tot succes zijn.

Vertel uw verhaal