Autisme soorten

De verschillende soorten austisme

Vroeger was autisme de term die gebruikt werd voor iedereen met die specifieke aandoening. Tegenwoordig zijn er verschillende subcategorieën voor verschillende niveaus van invaliditeit of geestelijke gezondheid. Bij sommige hoog functionerende autisten zijn de meeste mensen zich er misschien niet eens van bewust dat ze autisme hebben, terwijl anderen hulp nodig hebben in bijna elk deel van het leven, en ze leven duidelijk anders dan andere kinderen. Er wordt ondertussen steeds meer ontdekt over elk van deze verschillende soorten autisme.

Asperger's syndroom

Dit soort autisme is iets waar je steeds meer over hoort. Deze kinderen worden in het begin vaak verkeerd gediagnosticeerd en er wordt gedacht dat ze een obsessieve compulsieve stoornis hebben, of misschien een ADHDr. Deze kinderen zijn zeer onbeholpen in sociale interacties en hebben problemen met de communicatie. Ze hebben herhalende bewegingen en zijn gefixeerd op allerlei soorten patronen. Ze kunnen bovengemiddelde taalvaardigheden hebben, maar gebruiken die vaardigheden niet goed in sociale situaties. Ze zijn vaak onhandig, omdat hun motorische vaardigheden onderontwikkeld zijn. Mensen met Asperger’s worden verondersteld een talent te hebben waar ze zich bijna uitsluitend op richten, en worden beschouwd als zeer intelligent.

Vertel uw verhaal

Kanner's Syndroom (klassieke autistische stoornis)

Deze specifieke vorm van autisme is vernoemd naar Dr. Kanner. Hij beschreef en bestudeerde het in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw. Dit is het bekende type van deze aandoening dat heel gebruikelijk is. Kinderen en volwassenen met Kanner’s hebben zeer beperkte emotionele verbindingen, en ze ze gaan erg op in hun eigen kleine wereldje. Ze willen dat alles altijd hetzelfde is, en dit omvat ook routine (soms tot op de minuut nauwkeurig) kleding, eten en televisieprogramma’s of films. Ze kunnen diepgaand worden beïnvloed door geluiden, felle lichten en geuren. Ze worden over het algemeen beschouwd als slecht functionerend, maar hoe goed hun geest werkt, is grotendeels onbekend vanwege de buitengewoon slechte sociale en communicatieve vaardigheden.

Pervasieve ontwikkelingsstoornis

Deze term wordt gebruikt om kinderen te beschrijven die de meeste van dezelfde symptomen hebben als het klassiek autisme. Zij zullen dezelfde interventies en hulp nodig hebben als autistische kinderen. De verschillen zijn klein en liggen meestal alleen voor de hand voor onderzoekers en artsen.

Rett's Syndroom

Rett’s is een zeldzame en relatief weinig bekende vorm van autisme, en het lijkt alleen voor te komen bij meisjes. Deze tak van autisme werd voor het eerst beschreven door Dr. Rett. Deze mensen hebben vaak problemen met spieratrofie, en hebben de neiging om repetitieve handbewegingen te maken. Ze zijn bijna altijd tot op zekere hoogte geestelijk gehandicapt. Deze meisjes zijn zeer slecht functionerend en zullen het grootste deel van hun leven zorg nodig hebben.

Desintegratie stoornis

Dit is gelukkig ook vrij zeldzaam en iets wat kinderen treft die vanaf hun geboorte een normale ontwikkeling lijken door te maken. Op een leeftijd tussen twee en vier jaar oud verandert dit. De kinderen beginnen achteruit te gaan, en gaan vaak niet op het potje zitten. Ze verliezen de wil en het vermogen tot interactie met andere kinderen, en verliezen interesse in het spelen. Ze zullen ook problemen hebben met de motorische vaardigheden die ze eender onder de knie hadden. Ze zullen stoppen met praten, of hun communicatieve vaardigheden zullen achteruitgaan.

Hoewel er meer soorten autisme zijn, komen deze het meest voor. Het zijn allemaal dingen die de ouders verrassen, en elk van hen heeft zijn eigen problemen. De meeste kinderen zullen moeten worden verzorgd lang nadat hun leeftijdsgenoten zich onafhankelijk hebben gemaakt, ook al is de wil om alleen te zijn erg sterk. Maar ook dit probleem hoort thuis in het autisme spectrum en niet in het medicijnkastje.

Lees hier ook verschillende situaties i.c.m. autisme:

Autisme en depressies

Autisme en liefdesverdriet

Autisme en relaties

Autisme en seksualiteit

Autisme en werk

Autisme en kinderen