Individeuele Schaduw

Individeuele Schaduw begelieding op school

Als de school of de ouders/verzorgers graag ABA services willen op school, dan kan een 1-1 Behavior Technician van Aspire- ABA Center Europe (ACE) in de klas of buiten de klas met het kind werken.

Eerst wordt er een kort assessment (Functional Behavior Assessment, FBA) gedaan, door de Board Certified Behavior Analyst (BCBA) of een intaker, en er wordt een behandelplan gemaakt. De 1-1 Behavior Technician is getraind in ABA en zal het behandelplan volgen. Het behandelplan wordt bij voorkeur geïmplementeerd in de klas, terwijl de leraar les geeft, maar dit kan ook buiten de klas worden gedaan (1-1 met het kind). Daarnaast kan er een combinatie van ABA services worden gegeven, waarbij ook de ouders/verzorgers worden betrokken in ABA training, alsook de leraren.
Verschillende gedragingen kunnen worden behandeld op school. Voorbeelden zijn:

 • Verminderen van woede-aanvallen
 • Verminderen van agressief gedrag
 • Verminderen van storend gedrag in de klas: het maken van geluiden, door de leraar praten, weglopen etc.
 • Vermeerderen van sociale vaardigheden: interacties, initiatief nemen
 • Vermeerderen van de concentratie en het afmaken van taken
 • Volgen van instructies
 • Vermeerderen van communicatieve vaardigheden
 • Blijven zitten
 • Sensorische behoefte
 • Begrijpen van taken
 • Spelvaardigheden
 • Zelfredzaamheid: toiletgebruik, drinken, eten, aankleden, veters strikken

Hoeveel uren de 1-1 Behavior Technician op school met het kind werkt, hangt af van het IEP (schooladvies) en andere psychologische testen en adviezen. Het kan variëren van 1-3 uur per dag, tot een hele schooldag.

De 1-1 Behavior Technician kan werken in speciaal onderwijs, maar ook op reguliere scholen. Tevens werkt Aspire-ABA Center Europe op Internationale scholen.
Het doel is om de kinderen zoveel mogelijk succesvol en onafhankelijk te laten zijn binnen een reguliere school dan wel binnen het speciaal onderwijs.