Onze team

LILYAN W. J. CAMPBELL

Lilyan W. J. Campbell, Chief Clinical Director en oprichter van Aspire-ABA Center Europe, is een USA gelicenseerd Marriage and Family therapist/Psychotherapeut, en een Board Certified Behavior Analyst (BCBA). Daarnaast heeft Lilyan een licentie als een Kundalini yoga lerares voor zwangere vrouwen, en ouders en hun kinderen.
Lilyan heeft 20 jaar ervaring in het werk met individuen, koppels en families in Europa en in de USA. Zij heeft met verschillende populaties gewerkt (delinquente jongeren, kinderen met ADHD en gedragsproblematiek, tienermoeders, kinderen en volwassenen met Autisme Spectrum Disorder, volwassenen met verschillende uitdagingen). In Europa heeft zij geholpen met de opzet van een nieuwe gevangenis voor delinquente jongeren, en tevens voldeed zij de behandeling van de jongeren.
Lilyan heeft heel veel passie voor wat zij doet: ze luistert en observeert, weegt alle opties af, en komt met duidelijke, doelgerichte behandelplannen. Haar inlevingsvermogen voor cliënten maakt dat wat zij doet, met kwaliteit wordt gedaan.

Lilyan is in 2004 naar de USA verhuisd, waar de focus meer kwam op kinderen en volwassenen gediagnosticeerd met Autisme Spectrum Stoornis (ASS), Down Syndroom en aanverwante stoornissen. Daar heeft ze jaren gewerkt als Behavior Therapist, Program Supervisor, en Klinisch Directeur bij verschillende organisaties. Daarnaast heeft ze in 2005 haar praktijk Your Clear Path opgericht, waar zij nog steeds cliënten helpt door middel van psychotherapie & Holistic Life Coaching.
In 2007 heeft ze een eigen ABA programma methodiek ontwikkeld voor volwassenen met ASS op basis van onderzoek naar ABA en volwassenen. Deze behandeling wordt actief ingezet om veranderingen en groei teweeg te brengen in zelfstandige vaardigheden. Verder heeft ze met een klinisch team, een internationaal erkende Registered Behavior Technician (RBT) training ontwikkeld, die wordt aangeboden aan al het personeel van Aspire-ABA Center Europe.
In 2013 heeft Lilyan met haar businesspartner ABA Works opgezet in Los Angeles, California. ABA Works helpt kinderen en volwassenen in California en in andere staten in de USA.

Lilyan is altijd geïnteresseerd in groei en is altijd bezig om haar kennis te vermeerderen op conferenties, online cursussen en literatuur.
Haar passie en toewijding is echt te zien in ASPIRE-ABA Center Europe. Ze motiveert haar cliënten positieve doelen te behalen, emoties te reguleren, effectief te communiceren en allerlei aspecten in het leven te balanceren. Naast alle professionele ervaringen, heeft Lilyan ook veel geleerd door het moederschap, en nog meer ‘aspiratie’ opgedaan voor de mensen die hulp nodig hebben.

Aspire-ABA Center Europe staat voor streven (‘rise high’) en om iemand’s hoop of ambities te leiden naar een doel (‘direct one’s hopes or ambitions towards achieving something’).
Dat is waar ons team, Aspire-ABA Center Europe, voor staat.

GULCAN KOTAN

Ik ben geboren en opgegroeid in Amsterdam en heb mijn opleiding in Nederland afgerond. Van 1997 tot en met 2001 heb ik Management Economie en Recht gestudeerd aan Hogeschool Inholland in Amsterdam, gevolgd door een studie Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Het rechtssysteem, werking en werkwijze zijn enorm mijn passie geweest en heb ik veel geleerd tijdens mijn werkzaamheden gedurende mijn opleiding.

Alhoewel ik gepassioneerd was van het Rechtssysteem trok de sociaal maatschappelijk kant van de maatschappij mij ook enorm. Om hier tevens ervaring op te doen ben ik de welzijns-zorgsector gaan werken. Dit begon vanaf het administratief proces tot en met het regelen van alles rondom de zorg. De combinatie vanuit de kennis vanuit mijn opleiding, kennis vanuit mijn ervaringsdeskundigheid en ondernemendheid heeft tot gevolg gehad dat ik in 2009 mijn eigen onderneming ben opgestart, Sensa Zorg.

We bieden diverse soorten hulpverlening binnen Sensa Zorg, van kraamzorg tot en met volwassenen. De focus ligt echter voornamelijk bij de jeugdzorg. Dit varieert van Ambulante Ondersteuning, basis ggz tot en met specialistische ggz. De focus om escalaties, crisissen te voorkomen heeft ervoor gezorgd dat we naast het bieden van hulp crisisgevallen onze aandacht tevens op de preventieve fase hebben gelegd. Het voorkomen van problemen, richten op de oorzaak van de problematiek, matching van de juiste hulpverlening en resultaatgericht werken. Dit zijn kernwaarden die er heersen. Vanuit dit kader zijn wij een samenwerking aangegaan met Aspire ABA Center, en hebben onze krachten gebundeld. ABA trok enorm onze aandacht na de geschiedenis te hebben doorgenomen en de resultaten gezien te hebben waarbij de principes van gedragstherapie in acht worden genomen en focus op het gedrag is en niet op het vermogen of mentale processen. Vanuit het resultaatgericht werken, effectieve en efficiënte hulpverlening zetten wij o.a. ABA in om zo de gewenste vaardigheden in beginsel in kleine stappen te formuleren om van de eenvoudigste naar de meer complexe stappen te gaan voor een langdurig en effectief resultaat.

Met bundeling van onze krachten en vaardigheden hebben wij een mooie stap gemaakt om de sinds 1960 bewezen methode toe te passen en onszelf hierin voortdurend te ontwikkelen voor een mooie resultaat voor allen die hier baat bij zullen hebben!

JENNIFER NIEMEIJER-HEATON

Ik ben in Nederland geboren en getogen. In 1995 reisde ik naar NL en ben mijn ware liefde tegen gekomen, dus bleef ik.

Wij hebben een gezin gesticht van 4 kinderen. Ik volgde de opleiding HBO-V in Nederland en in 2003/2004 de MA opleiding Nurse Practioner.

In 2005 zijn mijn kinderen gediagnosticeerd met Autisme Spectrum Stoornis. Ik ben me toen gaan verdiepen in Applied Behavior Analysis en heb gewerkt via mijn eigen organisatie ABA Expertise Centrum. In 2014 heb ik een MA diploma in ABA gekregen bij de Bangor University in Wales. Sinds 2019 ben ik Board Certified Behavior Analyst.

Mijn jongste kinderen behalen dit jaar hun HAVO diploma binnen het reguliere onderwijs.

SULEYMAN GOGUS

In 1986 ben ik geboren in hartje Zaandam waar ik tot en met mijn puberteit heb gewoond. Tijdens zowel mijn jeugdjaren als in mijn puberteit ben ik heel actief betrokken geweest in de wijken en jongeren in de buurt. Alhoewel ik vaak met hen meedeed om kattenkwaad uit te halen, was ik me intens eigenlijk ook wel bewust wat dit deed voor de maatschappij en dat het eigenlijk niet geoorloofd was. Op mijn 17e heb ik besloten om mijn sociale omgeving uit te breiden en meer inzichten te creëren en ben ik een studentenwoning gaan wonen met diverse jongeren om mij heen. Dit bracht mij op vele verschillende inzichten. Vanuit mijn aard ben ik altijd heel maatschappelijk betrokken geweest en heb toentertijd besloten om uiteindelijk in de zorg te werken. Tijdens mijn studiejaren heb ik diverse banen gehad om te kunnen “proeven”, maar mij hart bleef erbij om iets voor de maatschappij en de hulpbehoevenden te kunnen betekenen.

In 2009 heb ik mijn kleinschalige thuiszorgorganisatie opgericht en zijn we snel daarna gefuseerd met Sensa Zorg, Gulcan Kotan.  Vanuit onze passie, ondernemendheid en maatschappelijke betrokkenheid hebben we de wens gehad om ketenzorg te bieden om onze diensten onder één dak te kunnen leveren, sneller efficiënter en effectiever hulp te bieden.

Onze kernwaarden hebben we altijd hoog in het vaandel proberen te houden en zijn voortdurend in ontwikkeling hiervoor. Vanuit dit kader zijn we een samenwerking aangegaan met Aspire ABA Center en hebben onze krachten gebundeld.

Met bundeling van onze krachten hebben wij een mooie stap gemaakt en hopen een ieder hiermee van dienst te kunnen zijn.

Suleyman Gogus