Oudertraining

Oudertraining

Oudertraining is een groot onderdeel van Aspire-ABA Center Europe (ACE) wat ons onderscheidt van andere Applied Behavior Analyst (ABA) organisaties. Bij Aspire-ABA Center Europe, adviseren we oudertraining tijdens elke ABA sessie.

Op basis van een nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers en op basis van het assessment, zal worden vastgesteld wat de grootste probleemgedragingen zijn. Op basis hiervan, zullen de ABA strategieën worden aangeleerd aan ouders/verzorgers in de thuissituatie. Verzorgers en (groot) ouders worden getraind in ABA. Ons klinisch team legt eerst uit wat de ABA strategieën zijn en zal vervolgens laten zien aan de verzorgers/ouders hoe het moet worden geïmplementeerd met het kind/volwassene. Als de ouders/verzorgers observeren, kunnen ze vragen stellen. De Behavior Analyst beantwoordt de vragen en verzoekt de ouders/verzorgers nu zelf te oefenen. Tijdens de oefeningen krijgen de ouders/verzorgers feedback van de Behavior Analyst. Ook erna wordt positieve en constructieve feedback gegeven. Ook wordt huiswerk gegeven, zodat de ABA strategieën kunnen worden geoefend.

Ouders/verzorgers zullen worden gevraagd bij te houden hoe vaak de probleem gedragingen voorkomen buiten de ABA sessies om, zodat nauwkeurig kan worden geanalyseerd of het daadwerkelijk afneemt door de ABA sessies. Door deze speciale samenwerking met ouders/verzorgers, kan het kind een veel grotere vooruitgang boeken. Ouders/verzorgers hebben het meeste contact met hun kind en zullen dit voor een groot deel van hun leven hebben. Hoe meer ouders/verzorgers worden getraind, hoe makkelijker het kan worden in de thuissituatie en ook buiten (op school, werk, in de winkel, tijdens verjaardagen, uitjes etc.).