ABA Sessies

Voorbeeld ABA Sessies

PLANNING

  • Er wordt een schema gemaakt op basis van de tijden/dagen dat het kind/volwassenen beschikbaar is en ons personeel
  • De familie/school/organisatie wordt geïnformeerd over het schema en de eerste ABA sessie wordt gepland.

EERSTE SESSIE

  • De Behavior Technician bespreken samen met de ouders/verzorgers/leraar/hulpverlener de doelen en werkwijze en er kunnen vragen worden gesteld.
  • De Behavior Technician laat -indien van toepassing- zien hoe de ‘Oudertraining” en “lerarentraining” worden gedaan.
  • De Behavior Technician zal de doelen implementeren, en de verzorgers/ouders/leraar/hulpverlener observeren en kunnen vragen stellen.

De volgende sessies

  • De Behavior Technician komt dagelijks/wekelijks op het afgesproken tijdstip bij de familie thuis, op op de school of in de hulpverleningsinstelling. De Behavior Technician bereidt de sessie voor door de spullen klaar te leggen (nodig voor spel, en voor beloningen). Het datasheet wordt ingevuld, en daarnaast wordt het schema gemaakt van de activiteiten die plaatsvinden in de sessie. De ouders/verzorgers/leraar/hulpverlener wordt gevraagd om over de dag of de week te vertellen en de voortgang te bespreken. Hierna start de Behavior Technician met het beloningssysteem.
  • Het ABA programma start en hierbij wordt het hulpverleningsplan uitgevoerd. Doelen die bijvoorbeeld betrekking hebben op het vergroten van de zelfredzaamheid, spelvaardigheden, sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden en daarnaast het verminderen van probleemgedragingen
  • De Clinical Supervisor bespreekt de sessies en komt een aantal keer per maand naar de sessie, afhankelijk van de hoeveelheid supervisie-uren zijn toegestaan. Hij of zij zal terugkoppelen naar de Behavior Technician, data analyseren en mogelijk het behandelplan aanpassen.
  • Aan het einde van de sessie, geeft de Behavior Technician huiswerk aan de ouders, zodat zij de ABA strategieën kunnen oefenen buiten de sessies om.